Polaroid е една от най-значимите компании във фото индустрията. Нейната история започва през 1937 година, когато се основава от Едуин Ланд.

Polaroid въвежда редица интересни технологични новости във фотоиндустрията, като най-известни и значими са моменталните хартиени снимки и поляризиращия филтър, които имат изключителен успех в световен мащаб. В момента Polaroid е една от най-големите компанни на пазара на модни и специализрани очила и фотоматериали.

Относно слънчевите очила можете да прочетете повече на vipeyewear.bg